Moral 的 nilai 和 definisi

  分享
  avatar
  头l2
  亦魔亦神
  亦魔亦神

  男 帖子数 : 233
  年龄 : 26
  地点 : 我家
  职业/爱好 : 有很多
  性格 : 有人说很好 有人说不好
  象征 :
  图片包含在预设图像列表中 : 0
  :
  100 / 100100 / 100

  文本内容 : 2个眼睛、一个鼻子、1张嘴巴在脸上
  脑中想象一下就是我的样貌了~~  面具下的自我
  ※玩酷可以掩饰尴尬※
  注册日期 : 2009-01-13

  人物特征表
  心情指数:
  0/100  (0/100)

  Moral 的 nilai 和 definisi

  發表  头l2 于 周二 1月 13, 2009 8:49 pm

  36 NILAI-NILAI MORAL  1.1 Kepercayaan kepada Tuhan

  Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala
  suruhan Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan
  prinsip Rukun Negara.

  1.2 Amanah
  Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan
  keyakinan orang lain.

  1.3 Harga Diri
  Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah
  diri dalam kehidupan.

  1.4 Bertanggungjawab
  Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta
  kewajipan dengan sempurna.

  1.5 Hemah Tinggi
  Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian.

  1.6 Toleransi
  Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan
  berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup.

  1.7 Berdikari
  Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada
  orang lain.

  1.8 Kerajinan
  Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan,
  kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara.

  1.9 Kasih Sayang
  Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir
  daripada hati yang ikhlas.

  1.10 Keadilan
  Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah.

  1.11 Rasional
  Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil
  tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar.

  1.12 Kesederhanaan
  Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama
  ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan
  kepentingan diri dan orang lain.
  BIDANG PEMBELAJARAN 2
  NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN

  2.1 Kasih Sayang terhadap Keluarga
  Perasaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap
  keluarga.

  2.2 Hormat dan Taat kepada Anggota Keluarga
  Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi
  layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni.

  2.3 Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan
  Menerima, menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan, adat dan
  kepercayaan yang diwarisi secara turun-temurun dalam keluarga.

  2.4 Tanggungjawab terhadap Keluarga
  Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga
  untuk melahirkan keluarga bahagia, meningkatkan imej dan menjaga maruah
  keluarga.

  BIDANG PEMBELAJARAN 3
  NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR

  3.1 Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar
  Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling
  untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem.

  3.2 Keharmonian antara Manusia dengan Alam Sekitar
  Keadaan saling memerlukan hubungan yang harmonis antara manusia
  dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling
  terpelihara.

  3.3 Kemapanan Alam Sekitar
  Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama
  untuk kesejahteraan hidup.

  3.4 Peka terhadap Isu-isu Alam Sekitar
  Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan
  berusaha menyelesaikannya.

  BIDANG PEMBELAJARAN 4
  NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME

  4.1 Cinta Akan Negara
  Perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan
  negara melebihi kepentingan diri.

  4.2 Taat Setia kepada Raja dan Negara
  Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan Negara.

  4.3 Sanggup Berkorban untuk Negara
  Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai
  tanda kebaktian untuk negara.

  BIDANG PEMBELAJARAN 5
  NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

  5.1 Melindungi Hak Kanak-kanak
  Membela, memberi naungan dan memelihara hak kanak-kanak bagi
  menjamin kehidupan mereka yang sempurna.

  5.2 Menghormati Hak Wanita
  Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi
  sumbangan dalam pembangunan keluarga, masyarakat dan negara.

  5.3 Melindungi Hak Pekerja
  Menghormati, menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan, jasa dan
  sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara.

  5.4 Menghormati Hak Golongan Kurang Berupaya
  Memberi layanan yang bersopan kepada golongan kurang berupaya supaya
  tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan.

  5.5 Melindungi Hak Pengguna
  Membela dan memelihara hak individu untuk menjadi pengguna yang
  berilmu, mendapat perkhidmatan serta barangan yang berkualiti dan tidak
  mudah dieksploitasi.

  BIDANG PEMBELAJARAN 6
  NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI

  6.1 Mematuhi Peraturan dan Undang-undang
  Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah
  ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada.

  6.2 Kebebasan Bersuara
  Kebebasan berucap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu bagi
  menjaga keselamatan dan ketenteraman.

  6.3 Kebebasan Beragama
  Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya
  seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia.

  6.4 Penglibatan Diri dalam Pembangunan Negara
  Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan
  negara dengan mematuhi peraturan, undang-undang dan Perlembagaan
  Malaysia.

  6.5 Sikap Keterbukaan
  Bersedia memberi dan menerima pandangan, pembaharuan dan kritikan
  selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia.

  BIDANG PEMBELAJARAN 7
  NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN

  7.1 Hidup Bersama Secara Aman
  Hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutamakan kedamaian
  dan keharmonian hidup tanpa mengira agama, bangsa dan budaya.

  7.2 Saling Membantu dan Bekerjasama
  Usaha yang baik dan membina yang dilakukan bersama pada peringkat
  individu, komuniti atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat.

  7.3 Saling Menghormati antara Negara
  Menghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin
  kesejahteraan sejagat.


  provided by BigHead
  avatar
  搞鬼@小丑
  亦魔亦神
  亦魔亦神

  男 帖子数 : 312
  年龄 : 26
  职业/爱好 : 魔术
  性格 : 善变
  象征 :
  联系 : www.yi-on9@hotmail.com
  图片包含在预设图像列表中 : 0
  :
  66 / 10066 / 100

  文本内容 : 小丑
  不拘于世上浮华
  我的世界依然灰色
  注册日期 : 2009-01-13

  人物特征表
  心情指数:
  100/100  (100/100)

  回復: Moral 的 nilai 和 definisi

  發表  搞鬼@小丑 于 周二 1月 13, 2009 8:54 pm

  nia ma ......i hate tat like huat so cb fck
  avatar
  头l2
  亦魔亦神
  亦魔亦神

  男 帖子数 : 233
  年龄 : 26
  地点 : 我家
  职业/爱好 : 有很多
  性格 : 有人说很好 有人说不好
  象征 :
  图片包含在预设图像列表中 : 0
  :
  100 / 100100 / 100

  文本内容 : 2个眼睛、一个鼻子、1张嘴巴在脸上
  脑中想象一下就是我的样貌了~~  面具下的自我
  ※玩酷可以掩饰尴尬※
  注册日期 : 2009-01-13

  人物特征表
  心情指数:
  0/100  (0/100)

  回復: Moral 的 nilai 和 definisi

  發表  头l2 于 周二 1月 13, 2009 8:56 pm

  :suspect: 我都没去读
  avatar
  搞鬼@小丑
  亦魔亦神
  亦魔亦神

  男 帖子数 : 312
  年龄 : 26
  职业/爱好 : 魔术
  性格 : 善变
  象征 :
  联系 : www.yi-on9@hotmail.com
  图片包含在预设图像列表中 : 0
  :
  66 / 10066 / 100

  文本内容 : 小丑
  不拘于世上浮华
  我的世界依然灰色
  注册日期 : 2009-01-13

  人物特征表
  心情指数:
  100/100  (100/100)

  回復: Moral 的 nilai 和 definisi

  發表  搞鬼@小丑 于 周二 1月 13, 2009 8:58 pm

  我是不会去看的咯....看了脑空梦....出星星啊cb


  搞鬼@小丑 在 周二 1月 13, 2009 9:00 pm 作了第 1 次修改
  avatar
  头l2
  亦魔亦神
  亦魔亦神

  男 帖子数 : 233
  年龄 : 26
  地点 : 我家
  职业/爱好 : 有很多
  性格 : 有人说很好 有人说不好
  象征 :
  图片包含在预设图像列表中 : 0
  :
  100 / 100100 / 100

  文本内容 : 2个眼睛、一个鼻子、1张嘴巴在脸上
  脑中想象一下就是我的样貌了~~  面具下的自我
  ※玩酷可以掩饰尴尬※
  注册日期 : 2009-01-13

  人物特征表
  心情指数:
  0/100  (0/100)

  回復: Moral 的 nilai 和 definisi

  發表  头l2 于 周二 1月 13, 2009 8:59 pm

  :sleep: 反正看了也是fail
  avatar
  搞鬼@永恒的愛
  搞鬼列兵lvl3
  搞鬼列兵lvl3

  男 帖子数 : 119
  年龄 : 26
  地点 : MY HOUSE
  职业/爱好 : ANYTHING
  性格 : ME ALSO NO KNOW
  图片包含在预设图像列表中 : 0
  :
  0 / 1000 / 100

  注册日期 : 2009-01-14

  人物特征表
  心情指数:
  100/1000  (100/1000)

  回復: Moral 的 nilai 和 definisi

  發表  搞鬼@永恒的愛 于 周三 1月 14, 2009 10:26 pm

  [ 胜利 zzz me sure A1
  avatar
  搞鬼@小丑
  亦魔亦神
  亦魔亦神

  男 帖子数 : 312
  年龄 : 26
  职业/爱好 : 魔术
  性格 : 善变
  象征 :
  联系 : www.yi-on9@hotmail.com
  图片包含在预设图像列表中 : 0
  :
  66 / 10066 / 100

  文本内容 : 小丑
  不拘于世上浮华
  我的世界依然灰色
  注册日期 : 2009-01-13

  人物特征表
  心情指数:
  100/100  (100/100)

  回復: Moral 的 nilai 和 definisi

  發表  搞鬼@小丑 于 周三 1月 14, 2009 10:28 pm

  nia ma me fail liao la cb kia
  avatar
  头l2
  亦魔亦神
  亦魔亦神

  男 帖子数 : 233
  年龄 : 26
  地点 : 我家
  职业/爱好 : 有很多
  性格 : 有人说很好 有人说不好
  象征 :
  图片包含在预设图像列表中 : 0
  :
  100 / 100100 / 100

  文本内容 : 2个眼睛、一个鼻子、1张嘴巴在脸上
  脑中想象一下就是我的样貌了~~  面具下的自我
  ※玩酷可以掩饰尴尬※
  注册日期 : 2009-01-13

  人物特征表
  心情指数:
  0/100  (0/100)

  回復: Moral 的 nilai 和 definisi

  發表  头l2 于 周四 1月 15, 2009 3:41 am

  搞鬼@永恒的愛 寫到:[ 胜利 zzz me sure A1

  鄙视 鄙视 鄙视


  _________________
  avatar
  搞鬼@永恒的愛
  搞鬼列兵lvl3
  搞鬼列兵lvl3

  男 帖子数 : 119
  年龄 : 26
  地点 : MY HOUSE
  职业/爱好 : ANYTHING
  性格 : ME ALSO NO KNOW
  图片包含在预设图像列表中 : 0
  :
  0 / 1000 / 100

  注册日期 : 2009-01-14

  人物特征表
  心情指数:
  100/1000  (100/1000)

  回復: Moral 的 nilai 和 definisi

  發表  搞鬼@永恒的愛 于 周四 1月 15, 2009 6:14 pm

  ur all no have moral of couse fail de!
  avatar
  头l2
  亦魔亦神
  亦魔亦神

  男 帖子数 : 233
  年龄 : 26
  地点 : 我家
  职业/爱好 : 有很多
  性格 : 有人说很好 有人说不好
  象征 :
  图片包含在预设图像列表中 : 0
  :
  100 / 100100 / 100

  文本内容 : 2个眼睛、一个鼻子、1张嘴巴在脸上
  脑中想象一下就是我的样貌了~~  面具下的自我
  ※玩酷可以掩饰尴尬※
  注册日期 : 2009-01-13

  人物特征表
  心情指数:
  0/100  (0/100)

  回復: Moral 的 nilai 和 definisi

  發表  头l2 于 周四 1月 15, 2009 6:16 pm

  挑衅 不要打英文啦 看了1格1格的


  _________________
  avatar
  搞鬼@小丑
  亦魔亦神
  亦魔亦神

  男 帖子数 : 312
  年龄 : 26
  职业/爱好 : 魔术
  性格 : 善变
  象征 :
  联系 : www.yi-on9@hotmail.com
  图片包含在预设图像列表中 : 0
  :
  66 / 10066 / 100

  文本内容 : 小丑
  不拘于世上浮华
  我的世界依然灰色
  注册日期 : 2009-01-13

  人物特征表
  心情指数:
  100/100  (100/100)

  回復: Moral 的 nilai 和 definisi

  發表  搞鬼@小丑 于 周四 1月 15, 2009 8:05 pm

  谁没moral 讲好好 挑衅 挑衅 无聊
  avatar
  头l2
  亦魔亦神
  亦魔亦神

  男 帖子数 : 233
  年龄 : 26
  地点 : 我家
  职业/爱好 : 有很多
  性格 : 有人说很好 有人说不好
  象征 :
  图片包含在预设图像列表中 : 0
  :
  100 / 100100 / 100

  文本内容 : 2个眼睛、一个鼻子、1张嘴巴在脸上
  脑中想象一下就是我的样貌了~~  面具下的自我
  ※玩酷可以掩饰尴尬※
  注册日期 : 2009-01-13

  人物特征表
  心情指数:
  0/100  (0/100)

  回復: Moral 的 nilai 和 definisi

  發表  头l2 于 周四 1月 15, 2009 8:20 pm

  yoyo 楼上的就是没moral的其中一个


  _________________
  avatar
  搞鬼@小丑
  亦魔亦神
  亦魔亦神

  男 帖子数 : 312
  年龄 : 26
  职业/爱好 : 魔术
  性格 : 善变
  象征 :
  联系 : www.yi-on9@hotmail.com
  图片包含在预设图像列表中 : 0
  :
  66 / 10066 / 100

  文本内容 : 小丑
  不拘于世上浮华
  我的世界依然灰色
  注册日期 : 2009-01-13

  人物特征表
  心情指数:
  100/100  (100/100)

  回復: Moral 的 nilai 和 definisi

  發表  搞鬼@小丑 于 周四 1月 15, 2009 8:34 pm

  nia ma 杀 杀 杀 杀 杀 杀 杀 我要把你的嘴砍下来
  avatar
  头l2
  亦魔亦神
  亦魔亦神

  男 帖子数 : 233
  年龄 : 26
  地点 : 我家
  职业/爱好 : 有很多
  性格 : 有人说很好 有人说不好
  象征 :
  图片包含在预设图像列表中 : 0
  :
  100 / 100100 / 100

  文本内容 : 2个眼睛、一个鼻子、1张嘴巴在脸上
  脑中想象一下就是我的样貌了~~  面具下的自我
  ※玩酷可以掩饰尴尬※
  注册日期 : 2009-01-13

  人物特征表
  心情指数:
  0/100  (0/100)

  回復: Moral 的 nilai 和 definisi

  發表  头l2 于 周四 1月 15, 2009 8:35 pm

  挑衅 挑衅


  _________________
  avatar
  搞鬼@小丑
  亦魔亦神
  亦魔亦神

  男 帖子数 : 312
  年龄 : 26
  职业/爱好 : 魔术
  性格 : 善变
  象征 :
  联系 : www.yi-on9@hotmail.com
  图片包含在预设图像列表中 : 0
  :
  66 / 10066 / 100

  文本内容 : 小丑
  不拘于世上浮华
  我的世界依然灰色
  注册日期 : 2009-01-13

  人物特征表
  心情指数:
  100/100  (100/100)

  回復: Moral 的 nilai 和 definisi

  發表  搞鬼@小丑 于 周四 1月 15, 2009 8:39 pm

  发狂 发狂 发狂
  avatar
  搞鬼@帅
  搞鬼列兵lvl3
  搞鬼列兵lvl3

  男 帖子数 : 60
  年龄 : 26
  职业/爱好 : 去三马路
  性格 : 酷~~~
  图片包含在预设图像列表中 : 0
  :
  0 / 1000 / 100

  注册日期 : 2009-01-15

  人物特征表
  心情指数:
  100/100  (100/100)

  回復: Moral 的 nilai 和 definisi

  發表  搞鬼@帅 于 周五 1月 16, 2009 4:13 pm

  你们全部很cheap嘞。。。我moral好。。。品行也好。。。真不懂要怎样夸奖我自己嘞。。。 胜利
  avatar
  搞鬼@小丑
  亦魔亦神
  亦魔亦神

  男 帖子数 : 312
  年龄 : 26
  职业/爱好 : 魔术
  性格 : 善变
  象征 :
  联系 : www.yi-on9@hotmail.com
  图片包含在预设图像列表中 : 0
  :
  66 / 10066 / 100

  文本内容 : 小丑
  不拘于世上浮华
  我的世界依然灰色
  注册日期 : 2009-01-13

  人物特征表
  心情指数:
  100/100  (100/100)

  回復: Moral 的 nilai 和 definisi

  發表  搞鬼@小丑 于 周五 1月 16, 2009 4:14 pm

  好欠打的家伙 发狂 发狂 发狂


  _________________
  avatar
  头l2
  亦魔亦神
  亦魔亦神

  男 帖子数 : 233
  年龄 : 26
  地点 : 我家
  职业/爱好 : 有很多
  性格 : 有人说很好 有人说不好
  象征 :
  图片包含在预设图像列表中 : 0
  :
  100 / 100100 / 100

  文本内容 : 2个眼睛、一个鼻子、1张嘴巴在脸上
  脑中想象一下就是我的样貌了~~  面具下的自我
  ※玩酷可以掩饰尴尬※
  注册日期 : 2009-01-13

  人物特征表
  心情指数:
  0/100  (0/100)

  回復: Moral 的 nilai 和 definisi

  發表  头l2 于 周五 1月 16, 2009 4:15 pm

  呵呵 夸奖你拉茶拉得好? Teh Tarik satu !!! 汗


  _________________
  avatar
  搞鬼@小丑
  亦魔亦神
  亦魔亦神

  男 帖子数 : 312
  年龄 : 26
  职业/爱好 : 魔术
  性格 : 善变
  象征 :
  联系 : www.yi-on9@hotmail.com
  图片包含在预设图像列表中 : 0
  :
  66 / 10066 / 100

  文本内容 : 小丑
  不拘于世上浮华
  我的世界依然灰色
  注册日期 : 2009-01-13

  人物特征表
  心情指数:
  100/100  (100/100)

  回復: Moral 的 nilai 和 definisi

  發表  搞鬼@小丑 于 周五 1月 16, 2009 4:19 pm

  yoyo yoyo teh tarik yoyo yoyo


  _________________
  avatar
  搞鬼@球魁
  搞鬼列兵lvl3
  搞鬼列兵lvl3

  男 帖子数 : 117
  年龄 : 26
  职业/爱好 : 打篮球
  象征 :
  图片包含在预设图像列表中 : 0
  :
  0 / 1000 / 100

  文本内容 : 钟爱狗屎之人
  注册日期 : 2009-01-15

  人物特征表
  心情指数:
  100/100  (100/100)

  回復: Moral 的 nilai 和 definisi

  發表  搞鬼@球魁 于 周五 1月 16, 2009 4:28 pm

  全部都是noob 鄙视 鄙视


  _________________
  avatar
  搞鬼@小丑
  亦魔亦神
  亦魔亦神

  男 帖子数 : 312
  年龄 : 26
  职业/爱好 : 魔术
  性格 : 善变
  象征 :
  联系 : www.yi-on9@hotmail.com
  图片包含在预设图像列表中 : 0
  :
  66 / 10066 / 100

  文本内容 : 小丑
  不拘于世上浮华
  我的世界依然灰色
  注册日期 : 2009-01-13

  人物特征表
  心情指数:
  100/100  (100/100)

  回復: Moral 的 nilai 和 definisi

  發表  搞鬼@小丑 于 周五 1月 16, 2009 4:32 pm

  ji mong tomoro no stun u 我跟你姓


  _________________
  avatar
  搞鬼@球魁
  搞鬼列兵lvl3
  搞鬼列兵lvl3

  男 帖子数 : 117
  年龄 : 26
  职业/爱好 : 打篮球
  象征 :
  图片包含在预设图像列表中 : 0
  :
  0 / 1000 / 100

  文本内容 : 钟爱狗屎之人
  注册日期 : 2009-01-15

  人物特征表
  心情指数:
  100/100  (100/100)

  回復: Moral 的 nilai 和 definisi

  發表  搞鬼@球魁 于 周五 1月 16, 2009 4:58 pm

  lol...... stun me if u can.....noobbbbbbbbbb


  _________________
  avatar
  搞鬼@小丑
  亦魔亦神
  亦魔亦神

  男 帖子数 : 312
  年龄 : 26
  职业/爱好 : 魔术
  性格 : 善变
  象征 :
  联系 : www.yi-on9@hotmail.com
  图片包含在预设图像列表中 : 0
  :
  66 / 10066 / 100

  文本内容 : 小丑
  不拘于世上浮华
  我的世界依然灰色
  注册日期 : 2009-01-13

  人物特征表
  心情指数:
  100/100  (100/100)

  回復: Moral 的 nilai 和 definisi

  發表  搞鬼@小丑 于 周五 1月 16, 2009 5:18 pm

  撞墙 撞墙


  _________________
  avatar
  搞鬼@帅
  搞鬼列兵lvl3
  搞鬼列兵lvl3

  男 帖子数 : 60
  年龄 : 26
  职业/爱好 : 去三马路
  性格 : 酷~~~
  图片包含在预设图像列表中 : 0
  :
  0 / 1000 / 100

  注册日期 : 2009-01-15

  人物特征表
  心情指数:
  100/100  (100/100)

  回復: Moral 的 nilai 和 definisi

  發表  搞鬼@帅 于 周五 1月 16, 2009 7:15 pm

  我觉得明天我们一定要让阿发死的很惨。。。 害怕
  avatar
  搞鬼@小丑
  亦魔亦神
  亦魔亦神

  男 帖子数 : 312
  年龄 : 26
  职业/爱好 : 魔术
  性格 : 善变
  象征 :
  联系 : www.yi-on9@hotmail.com
  图片包含在预设图像列表中 : 0
  :
  66 / 10066 / 100

  文本内容 : 小丑
  不拘于世上浮华
  我的世界依然灰色
  注册日期 : 2009-01-13

  人物特征表
  心情指数:
  100/100  (100/100)

  回復: Moral 的 nilai 和 definisi

  發表  搞鬼@小丑 于 周五 1月 16, 2009 7:24 pm

  不只要很惨,还要他跪下来哭


  _________________

   現在的時間是 周二 12月 11, 2018 1:57 am